Valfläsk när fler får rätt till sjukpenning?

Andelen avslag och andelen indragningar av sjukpenning minskade år 2013. Detta enligt uppgift från Försäkringskassans årsredovisning, från föregående år. Totalt beviljades sjukpenning i ca 98 % (ca 97,6 % år 2012) av fallen och antalet indragningar, det vill säga när Försäkringskassan stoppar vidare utbetalningar av sjukpenning, har även de minskat till ca 1 % (ca 1,4 % år 2012) i riket. Huruvida det fortfarande föreligger skillnader mellan de olika länen framgår inte.

Vad det gäller diskriminering mellan könen har det även här skett en förändring då fler män numer får avslag i förhållande till totalt antal sökande. Tidigare var ju förhållandet det motsatta (https://marie-louise-aijkens.se/skillnader-i-avslag-vid-ansokan-om-sjukpenning-pa-grund-av-diskriminering/) då fler kvinnor än män fick avslag. Det samma gäller även när de försäkrades rätt till sjukpenning stoppas.

Så vad beror denna förändring på? Det har ju inte skett någon lagändring, vilket åter igen tyder på hur godtycklig Försäkringskassans myndighetsutövning är!

I en radiointervju i P4 den 16 januari med Försäkringskassans generaldirektör, Dan Eliasson, framkommer det att myndigheten nu tänker om och skall, såsom reportern sammanfattar det, sluta ägna sig åt oväsentligheter, vilken kan uppfattas som att det är det myndigheten har gjort förut?

Istället skall Försäkringskassan lägga fokus på att handlägga s.k. rutinärenden snabbt och effektivt, det vill säga att utbetalning skall verkställas i enlighet med det den försäkrade begär. Med andra ord ska det bli enklare att få sina pengar när man är sjuk.

Vidare så framkommer det vid ett webbaserat seminarium med försäkringsdirektör, Birgitta Målsäter, den 2 juli 2013, att de som ansöker om sjukpenning numer skall delas in i tre grupper, s.k. kundflöden, där det i två utav tre kategorier bedöms att Försäkringskassan inte behöver vidta några åtgärder, det vill säga att det inte finns ett behov av samordnade insatser, för att den sjukskrivne ska komma att friskförklaras inom en överskådlig tid. I den tredje kategorin bedöms det att det föreligga en hög risk att den försäkrade inte kommer att kunna återgå i arbete, varpå Försäkringskassan tidigt ska inkomma med insatser för att förhindra långtidssjukskrivning.

Det här nya synsättet på den försäkrade kommer, enligt mig, att leda till att den nedåtgående trenden med färre antal avslag kommer att hålla i sig, i varje fall fram till dess att valet är avgjort i höst. Detta med anledning av att jag knappast tror att den nya regeringen, oavsett politisk färg, kommer att vilja ha en återgång till skenande sjukförsäkringskostnader i framtiden.

Således luktar det valfläsk om den nya strategin! Färre antal avslag ger ju färre negativa skriverier i tidningarna, vilket givetvis kan uppfattas som om den borgerliga regeringen inte vill fortsätta att bråka med de sjukskrivna när deras siffror dalar i opinionsmätningarna. Kanske hoppas man på från regeringens sida att minnet är kort, men gott hos väljarna?

Källor;

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5758393

http://media.forsakringskassan.se/?oid=694