Loading posts...
 • Undvik avslag hos Försäkringskassan

  Undvik ett avslag hos Försäkringskassan även om det alltid finns en möjlighet att överklaga Försäkringskassans beslut. Handläggningstiderna hos förvaltningsrätterna är långa, och under tiden står du oftast utan ersättning. Här kommer lite…

 • Lathund vid ansökan om rätt till sjukersättning

  Vad det gäller möjligheten att få rätt till sjukersättning i Sverige måste två kriterier vara uppfyllda. Dels måste den försäkrade kunna visa att denne är medicinskt färdigbehandlad inom vården avseende sin fysiska…

 • Lathund vid sjukskrivning hos Försäkringskassan

  Viktigt att tänka på vid pågående sjukskrivning Ett läkarintyg bör inte utfärdas för mer tid än två månader i taget. Varje läkarintyg bör utfärdas vid ett personligt besök hos läkaren, inte en…

 • Försäkringskassan

  Med anledning av det gångna året, och den utveckling som sker hos Försäkringskassan vad det gäller handläggningen av ärende om rätt till sjukpenning, sjukersättning, handikappersättning, bilstöd, vårdbidrag, arbetsskadeersättning eller aktivitetsersättning, vill jag…

 • Kraftig ökning av unga som förtidspensioneras

  I sedvanlig propagandistisk anda proklamerar SVT Nyheter, den 10 augusti 2016, att det sker en kraftig ökning av unga som förtidspensioneras i Sverige. Det framkommer vidare i reportaget att till skillnad från…

 • Medias rapportering om Försäkringskassan

  Medias rapportering om Försäkringskassan har inte bidragit till en ökad förståelse hos allmänheten om myndighetens verksamhet och det regelverk som rör socialförsäkringen, under perioden år 2003-2012. Detta enligt en studie genomförd av två…

 • Krav på dödsdatum av Försäkringskassan

  På senare tid har det uppmärksammats från medias håll om att handläggare på Försäkringskassan efterfrågar ett s.k. dödsdatum av personer som lider av allvarliga sjukdomar eller skada. Bakgrunden till detta är att…