Om mig

Jag har läst juridik på Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och tog min juris kandidatexamen år 2007. Anledningen till varför jag valde att utbilda mig till jurist är dels att jag känner ett stort samhällsengagemang, samt dels att jag på olika sätt har blivit varse om att allt inte står rätt till i vår s.k. rättsstat. Detta vill jag genom min kunskap och min kompetens kunna göra någonting åt!

Som person tar jag mycket illa vid mig av vad jag upplever som orättvisor, och då framförallt när det drabbar den lilla människan, d.v.s. den som kanske har sämst förutsättningar att försvara sig, och hävda sin rätt gentemot myndigheter m.fl..

Det är min uppfattning att våra medborgerliga fri- och rättigheter har en låg status i Sverige och många medborgare idag utsätts för en godtycklig myndighetsutövning. Därför anser jag att det är oerhört viktigt att alltid inta ett kritiskt förhållningssätt och att våga ifrågasätta när det finns en skillnad mellan hur lagen tillämpas och hur den bör tillämpas.

Jag anser också att det är av stor vikt att alltid vara solidarisk och skydda den som lagstiftaren anser utgör den svagare parten. Det kan röra sig om en hyresgäst, en arbetstagare eller en försäkrad som söker ersättning hos Försäkringskassan.