Juridisk hjälp att överklaga beslut om avslag

Överklaga eller begär omprövning av ett beslut om avslag mot en fast kostnad, enligt överenskommelse! Jag hjälper dig utifrån min juridiska expertis och min breda erfarenhet som statstjänsteman att ta reda på vad som krävs för att du ska få rätt. Du kan överklaga i upp till fyra instanser. Kontakta mig gärna för ett kostnadsfritt prisförslag!

Vem är jag?
Jag har en examen i juridik, och har tidigare arbetat på en av Sveriges största myndigheter. Under mina år på myndigheten såg jag ofta hur beslut om avslag fattades på ett rättsosäkert och godtyckligt sätt (se https://marie-louise-aijkens.se/godtycklig-myndighetsutovning-pa-forsakringskassan/). Detta gjorde att jag beslöt mig för att starta ett eget företag där jag nu hjälper enskilda att begära omprövning, alt. överklaga negativa beslut.

Min affärsidé
Det är min erfarenhet att negativa myndighetsbeslut oftast beror på ett bristfälligt beslutsunderlag. Om det inkommer nya uppgifter i ärendet kan det tidigare beslutet om avslag ändras, och du kan få rätt till ersättning, eller rätt till den förmån du har ansökt om att få. Därför erbjuder jag dig att först ta reda på vad som krävs i ditt ärende för att du ska få rätt, för att sedan kunna hjälpa dig att inhämta de uppgifter som saknas och sammanställa allt i en juridisk skrivelse som du kan använda dig av i samband med att du överklagar. Jag kan även bistå dig i dina kontakter med myndigheter, vården eller arbetsgivare.

Allt detta mot ett fast pris, som vi kommer överens om!

Viktigt att tänka på är att det oftast inte är försent att överklaga ett beslut, även om tiden för överklagan har gått ut. Kontakta mig gärna om du har ett sådant ärende, så ska jag undersöka möjligheterna att få till stånd en ny prövning för dig.

Ibland kan det vara bra att be om juridisk hjälp redan i samband med att du ansöker om en förmån! Detta för att förhindra risken att få ett avslag som du sedan måste överklaga. Bästa sättet kan vara att inkomma med så mycket relevant information som möjligt, och då gärna från flera olika källor, så att handläggaren i ditt ärende får ett fullgott underlag att fatta beslut på.

Oavsett vilken typ av hjälp du behöver så tveka inte att höra av dig till mig!

Med varma hälsningar,

Marie-Louise Aijkens,
-jurist med specialisering inom offentlig rätt

Tfn 0736-96 89 06
Mejl: overklaga@outlook.com

Godkänd för F-skatt och moms SE690905946801