Arkiv | Tillämpning av regler RSS-flöde för detta avsnitt

Lathund vid ansökan om rätt till sjukersättning

Vad det gäller möjligheten att få rätt till sjukersättning i Sverige måste två kriterier vara uppfyllda. Dels måste den försäkrade kunna visa att denne är medicinskt färdigbehandlad inom vården avseende sin fysiska och/eller psykisk ohälsa, och dels ska den försäkrade kunna påvisa att denne är för sjuk för att ens kunna klara av ett väl […]

Läs mer...

Lathund vid sjukskrivning hos Försäkringskassan

Viktigt att tänka på vid pågående sjukskrivning Ett läkarintyg bör inte utfärdas för mer tid än två månader i taget. Varje läkarintyg bör utfärdas vid ett personligt besök hos läkaren, inte en telefonkontakt. Läkarintyget/n bör utfärdas av samma läkare som genomför den kroppsliga undersökningen av den försäkrade. Varje diagnos som anges i läkarintyget bör verifieras […]

Läs mer...

Försäkringskassan

Med anledning av det gångna året, och den utveckling som sker hos Försäkringskassan vad det gäller handläggningen av ärende om rätt till sjukpenning, sjukersättning, handikappersättning, bilstöd, vårdbidrag, arbetsskadeersättning eller aktivitetsersättning, vill jag nu dela med mig av de erfarenheter som jag har som ombud. Jag anser mig kunna skönja vissa återkommande fenomen/beteenden hos en minoritet […]

Läs mer... Kommentarer { 0 }

Kraftig ökning av unga som förtidspensioneras

I sedvanlig propagandistisk anda proklamerar SVT Nyheter, den 10 augusti 2016, att det sker en kraftig ökning av unga som förtidspensioneras i Sverige. Det framkommer vidare i reportaget att till skillnad från Försäkringskassans ihärdiga arbete att sänka ohälsotalet i sjukersättningsärenden, med 38 % de senaste 10 åren, ökar antalet unga som beviljas aktivitetsersättning med 44 […]

Läs mer... Kommentarer { 0 }

Medias rapportering om Försäkringskassan

Medias rapportering om Försäkringskassan har inte bidragit till en ökad förståelse hos allmänheten om myndighetens verksamhet och det regelverk som rör socialförsäkringen, under perioden år 2003-2012. Detta enligt en studie genomförd av två forskare på Malmös Högskola, på uppdrag av Försäkringskassan. Det förefaller som om man från Försäkringskassans sida inte riktigt har förstått att medias syfte […]

Läs mer...

Krav på dödsdatum av Försäkringskassan

På senare tid har det uppmärksammats från medias håll om att handläggare på Försäkringskassan efterfrågar ett s.k. dödsdatum av personer som lider av allvarliga sjukdomar eller skada. Bakgrunden till detta är att Försäkringskassan tillämpar Socialstyrelsens definition av vad en allvarlig sjukdom eller skada är, utifrån fem satta kriterier. Om den enskilde anses uppfylla dessa kriterier, […]

Läs mer...